Privacybeleid Van der Meulen Sneek B.V.


Inleiding

Van der Meulen Sneek B.V. (hierna te noemen: Van der Meulen) hecht groot belang aan de privacy van de bezoekers van onze website en dienstverlening. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Bescherming van persoonsgegevens

Van der Meulen verwerkt en beheert uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens aan ons stelt. De Wet bescherming persoonsgegevens bevat algemene normen voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Uitgangspunt binnen de dienstverlening van Van der Meulen is dat verwerking van persoonsgegevens alleen met toestemming en medeweten van de betrokkene plaatsvindt.

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om uw vragen te beantwoorden of u onze nieuwsbrief te sturen of u op de hoogte te stellen van producten of diensten die wellicht interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief van Van der Meulen niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Voorts worden uw persoonsgegevens niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Van der Meulen, tenzij Van der Meulen dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen of dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor deze persoonlijke gegevens zijn verkregen.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens geldt dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de desbetreffende persoonsgegevens zijn verzameld. Van der Meulen bewaart uw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, tenzij Van der Meulen op grond van een wettelijke bepaling verplicht is uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wijzigingen Privacybeleid

Van der Meulen behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Elke wijziging zal op de website worden gepubliceerd. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het Privacybeleid. Van der Meulen adviseert de bezoekers en gebruikers van onze website daarom het Privacybeleid met enige regelmaat op wijzigingen te controleren.

Meer informatie

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u andere vragen heeft over dit Privacybeleid en de disclaimer kunt u contact opnemen met Van der Meulen, 0515 435635.

Aan het laden
Aan het laden